#

W nowym miejscu i w nowej formule w dniach 27-29 maja odbył się XIII Kongres Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych. Tym razem obradowaliśmy w pięknie położonym hotelu OSSA koło Rawy Mazowieckiej. Czy sentyment do Mikołajek został przełamany? Pokaże czas. Zarząd KJF Broker w składzie: Prezes Jerzy Figlewski i wiceprezesi Andrzej Silski i Bartosz Horowski jak zawsze czynnie uczestniczył w Kongresie. Nowa koncepcja polegająca na rezygnacji z niektórych dotychczas popularnych pozycji jak: spotkania dyskusyjne z ubezpieczycielami czy prezentowanie się ubezpieczycieli na stoiskach spowodowała przede wszystkim to, że wszyscy zainteresowani mogli uczestniczyć w dyskusjach panelowych organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia w głównej sali kongresowej. Frekwencja na tych panelach była imponująca i z tego też powodu należy uznać, że zaproponowana nowa formuła osiągnęła zamierzone cele.

Wykład inauguracyjny wygłoszony przez pana prof. Eugeniusza Kowalewskiego na temat kodyfikacji prawa ubezpieczeniowego jak zawsze wygłoszony został w sposób ekspresyjny i spotkał się z wielkim aplauzem brokerów. W szczególności dlatego, że pan profesor poruszył w nim wiele istotnych kwestii dotyczących sytuacji prawnej brokerów i praktyki działalności brokerskiej. Wszystkie piątkowo-sobotnie panele dyskusyjne, dotyczące takich tematów jak m. in: ubezpieczenia morskie., klauzule abuzywne, 'jarmarczne metody handlowania ubezpieczeniami' czy likwidacja szkód wywoływały wśród uczestników kongresu wiele emocji.

Udział w Kongresie wykorzystujemy też zawsze do spotkań z prezesami zarządów, dyrektorami i pracownikami tych ubezpieczycieli, z którymi na co dzień współpracujemy. W tym roku prowadziliśmy rozmowy m.in. z prezesem Grupy Generali panem Andrzejem Jarczykiem, prezesem PZU Życie panem Dariuszem Krzewiną i wiceprezesem PZU panem Witoldem Jaworskim.

Inna niż w poprzednich latach była też część rekreacyjna Kongresu. W czwartek z okazji 90-lecia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji 'Warta' na scenie pojawiła się DODA natomiast w piątek wczesnym wieczorem rozśmieszał nas do łez Kabaret Moralnego Niepokoju a następnie w pełnym spontaniczności koncercie zagrał zespół 'WILKI' Nawet dyskoteka była inna. Muzyka lepsza niż w Mikołajkach no i impreza kończyła się o 2.00. Ta zmiana chyba wszystkim wyszła na zdrowie.

PS. Ponoć została już podjęta decyzja, że przyszłoroczny XIV Kongres Brokerów też odbędzie się w OSSIE.