#

W dniach 24-25.10.2013r. brokerzy Piotr Rajczykowski oraz Maciej Szczepankiewicz uczestniczyli w szkoleniu organizowanym przez Zespoły Sprzedaży Brokerskiej Obszarów Wielkopolski Południe i Wielkopolski Północ PZU S.A.

Szkolenie odbywające się w malowniczej scenerii nad Jeziorem Powidzkim dotyczyło 'Odpowiedzialności zawodowej'. W ramach poruszanych zagadnień omówiono pojęcie deliktu zawodowego, przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej na przykładach z orzecznictwa, roli ubezpieczenia OC, znaczenia triggerów w ustalaniu odpowiedzialności oraz wpływu odpowiedzialności cywilnej na odpowiedzialność zawodową. Wartościowe treści merytoryczne stanowiły kanwę dla późniejszych owocnych dyskusji w środowisku ubezpieczeniowym.