#

Na zaproszenie Oddziału Okręgowego PZU S.A. w Poznaniu w dniach 3-4 listopada braliśmy udział w konferencji, której głównymi tematami były: zmiany w systemie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzeniem działalności medycznej, ocena ryzyka w ubezpieczeniach majątkowych oraz gwarancje środowiskowe. Spotkanie odbyło się w pięknie położonym nad samym morzem hotelu MARINE w Kołobrzegu. Zasadnicza część dyskusji dotyczyła ubezpieczeń medycznych w kontekście planowanych zmian od stycznia 2012 roku. Wieczorna część spotkania rozpoczęta uroczystą kolacją była okazją do wymiany poglądów pomiędzy brokerami i przedstawicielami PZU S.A. w sprawach dotyczących bieżącej współpracy i omawianych w części merytorycznej zagadnień. W części artystycznej organizatorzy zafundowali nam spektakl kabaretowy wykonaniu Jacka Borkowskiego i Adama Mariańskiego, po czym do późnych godzin nocnych trwały dalsze rozmowy. Dla chętnych do dyspozycji pozostawał parkiet taneczny i dobra muzyka.

W spotkaniu udział wzięli brokerzy z województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Ze strony KJF Broker: Prezes Jerzy Figlewski oraz wiceprezesi Andrzej Silski i Bartosz Horowski.